Menu

Čo škodí našim kolenám

Kolenný kĺb sa skladá zo štyroch kostí. Dve z nich takpovediac pripájajú koleno k stehennej kosti. V strede kolena sa nachádza, dobre známe jabĺčko, ktoré zabezpečuje plynulý a hladký pohyb tohto kĺbu. Z vnútornej časti je tvorené prevažne chrupavkou. Meniskus je označenie pre chrupavku. V kolene ich nájdeme hneď dvakrát, a to na ľavej i pravej strane. Zodpovedajú za stabilizáciu kĺbu a taktiež tmenie nárazov. Poslednou dôležitou časťou sú skrížené väzy. Rovnako ako meniskus, udržiavajú kolenný kĺb stabilný. Nachádzajú sa v prednej a zadnej časti, ale taktiež na bokoch kolena.

rentgen

Meniskus

Čo poškodzuje meniskus:

 • Nárazová pohybová aktivita bez predošlého tréningu, či dostatočného precvičenia svalov a kĺbov.
 • Športy, pri ktorých dochádza k rotácii kolena. Ide napríklad o lyžovanie, či tenis.
 • Degeneratívne ochorenia kĺbov, napríklad artóza.
 • Sedavý spôsob života. Úplná absencia pohybových aktivít.
 • Prirodzené starnutie chrupaviek a kostí.


Ako poškodeniu predchádzať:

 • Vyhýbať sa športom, pri ktorom je meniskus nadmerne zaťažovaný.
 • Pravidelný pohyb.
 • Dôkladná rozcvička pred akoukoľvek pohybovou aktivitou.


koleno

Prejavy poškodeného kolena:

 • pretrvávajúci opuch
 • bolesť
 • obmedzená možnosť pohybu kolenom


Chrupavka

Čo poškodzuje chrupavky:

 • Neriešený problém s poškodeným krížnym väzom.
 • Nadváha
 • Nadmerné zaťažovanie kolien
 • Úrazy, najčastejšie nárazy, či zlomeniny.


Ako poškodeniu predchádzať:

 • Udržiavanie správnej telesnej hmotnosti.
 • Pravidelný pohyb
 • Vyhýbanie sa aktivitám, pri ktorých sú kolená nadmerne zaťažované.


Prejavy poškodeného kolena:

 • praskanie v kolene
 • opuchy
 • obmedzená pohyblivosť v kĺbe
 • bolesti


Skrížený väz
Čo poškodzuje skrížený väz:

 • Silný a prudký náraz. Napríklad pri kopnutí do lopty, alebo prudkom dopade na tvrdú podložku.
 • Vykrútenie kolena. Môže ísť o pravidelné vytáčanie, napríklad pri športoch ako je futbal, alebo nárazový pohyb. Napríklad pri páde, či neopatrnom pohybe.


Prejavy poškodeného kolena:

 • bolesť
 • obmedzená pohyblivosť
 • pukanie v kolene pri pohybe