Menu

Sociálne výhody,… ale pre koho vlastne?

Esom v rukáve pre politikov a ich strany je sympatické slovné spojenie „sociálna politika“. Síce nevravím, že v dnešnej dobe sa používa nejako často, ale ak sa použije, vo väčšine ľudí zrejme zanechá príjemný pocit a dokonca stúpajúcu dôveru.

euro

Označením „sociálna politika“ môžu myslieť finančné prilepšenie úradníkom. Môže to značiť i finančné zvýhodnenie doktorov, učiteľov,…opačný sľub a smer tohto významu môže byť orientovaný na radových zamestnancov, v inom prípade na sociálne odkázaných ľudí,… ale v každom z týchto prípadov sa vytráca skutočný význam slova sociálny.

zdravotní sestra

Skutočná sociálna politika by nemala financovať či uprednostniť len jednu skupinu pred ostatnými, alena základe prídavného mena sociálna by mala financie zorganizovať smerom, aby z nich ťažil celý národ. Zvýhodniť iba jednu skupinu na úkor ostatných predsa nemôžeme nazvať sociálnym smerom či sociálnym cítením. Týmto smerom sa tak vytvorí akurát sociálna nenávisť a rozdelenie ľudí na rôzne skupiny, ktoré si medzi sebou začnú závidieť a väčšina skupín sa bude cítiť znevýhodnená.

To k sociálnemu blahu určite nepomôže. Malo by sa tak myslieť na ľudí ako na celok v jednom štáte a snažiť sa financovať, či spraviť výhody a vytvoriť systém, z ktorého by ťažili ľudia, národ, nie skupinka. Takáto zmena by tak motivovala k práci, k tvorbe a pod,… každého, mladí ľudia by nemuseli emigrovať do zahraničia a výsledkom by bola i tvorba štátu, v ktorom by sa dalo relatívne spokojne a zabezpečene žiť aj bývať až do pokojnej staroby.

dělníci


Sociálna politika a jej ekonomika by tak mala fungovať v prospech sociálneho blaha celkovo a tomu sa aj prispôsobiť. Aby výhodnejšiu zmenu pocítil každý, minimálne väčšina. Až potom bude na mieste použiť tento pojem. Pod pojmom sociálny by si predsa každý z nás mal predstaviť spoločnosť ľudí a nie izolovanosť na niekoľko skupín.