Menu

Prečo najlepší podnikatelia majú zamestnancov, ktorí s nimi nesúhlasia


Tvrdohlavosť a kompromis
Stereotypní podnikatelia sú notoricky tvrdohlaví. Majú víziu pre to, čo chcú, aby ich spoločnosť alebo produkt boli. Steve Jobs je príkladom, často požadoval, aby sa do výrobkov zahrnuli nemožné funkcie a často stratil trpezlivosť so zamestnancami, ktorí tieto očakávania nemohli splniť.
Tento druh tvrdohlavosti, ktorý sa môže rozbehnúť, je tiež slabosťou; to môže viesť podniky k plytvaniu časom na zlé nápady, alebo na sklamanie, keď nie je splnený nemožný cieľ. Mať zamestnancov, ktorí s vami nesúhlasia, umožňuje, aby vaša tvrdohlavosť bola napadnutá, keď je to vhodné.

zaměstnanci

Dôvera, čestnosť a odpor
Skutočnou otázkou je, či tento nesúhlas otvorene a produktívne vyjadria, alebo si ho ponechajú pre seba. Zamestnanci, ktorí s vami otvorene nesúhlasia, veria, že ich nesúhlas nebude splnený s odvetou. Rovnako ako vy, ako vodca, môžete veriť, že títo zamestnanci nebudú zadržiavať svoje skutočné perspektívy.
Táto otvorená atmosféra umožňuje zamestnancom cítiť sa pohodlnejšie a dáva podnikateľom istotu, že ich tím nie je len platením za služby.
Bohužiaľ, otvorenosť nie je rozšírená funkcia moderných pracovísk. Iba 58 percent žien a 68 percent mužov  v štúdii SurveyMonkey uviedlo, že veria, že môžu vyjadriť nesúhlasné alebo nepopulárne stanovisko v práci bez negatívnych dôsledkov.
Výzvou pre vás ako podnikateľa je teda vytvorenie prostredia, ktoré umožňuje konštruktívne nezhody bez ohrozenia vášho vedenia alebo rešpektu vašich zamestnancov. Môžete to urobiť s niekoľkými stratégiami:

analýza

  • Zamestnávajte odborníkov a kritických mysliteľov–  Nie všetky nesúhlasné názory sú cenné. Pokúste sa vybudovať tím plný expertov, kritických mysliteľov a odborníkov schopných vytvoriť zmysluplné protiargumenty.
  • Dajte zamestnancom priestor na konverzáciu – Vždy, keď je to možné, umožnite svojim zamestnancom, aby vyjadrili svoje názory. Iba tí najodvážnejší pracovníci vybočia z cestičky, aby vyjadrili nesúhlas, ale ak ich požiadate o individuálne názory, zamestnanci ich budú s väčšou pravdepodobnosťou zdieľať.