Menu

Domov na vidieku

Presun z mestského bytu do súkromného vidieckeho domu na trvalý pobyt je vážny a zodpovedný krok. Život vo svojom „dome v obci“ má mnoho výhod, ale s podmienkou, že práve istý dom je správne zvolený pre konkrétnych majiteľov.
Prv ako pristúpime ku kúpe chaty, chalupy, alebo vidieckeho domu si položme otázku:

domek

  • Má to byť víkendová záležitosť? Chceme tu iba oddýchnuť a vrátiť sa do pohodlia mesta?
  • Má to byť trvalé bydlisko ?

V prvom prípade kupujeme s radosťou malú chatu, chalupu. Budeme ju trocha zveľaďovať, ale hlavne nám bude slúžiť na oddych. Na prechádzku za hubami, bylinkami, na stretnutie s priateľmi. Nebude tu komfort mestského bytu- ale o to tu predsa ide.

Skôr ako sa však odvážite kúpiť si súkromný vidiecky dom, je dôležité položiť si otázku:

  • Budeme žiť na vidieku pohodlne a bude to platiť pre všetkých jej členov?
  • Aké sú hlavné ciele nákupu?

Tento prístup vám umožní racionálny nákup, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky všetkých členov rodiny.

S mimoriadnou opatrnosťou by ste mali zvážiť nákup domu ako „rodinného hniezda“ pre všetky deti, vnúčatá a pravnukov. Zvyčajne táto túžba pretvoriť dom na rodinné hniezdo vedie k nákupu obrovského domiska s neuveriteľnými štvorcami nezmyselnej a neužitočnej plochy. Vo väčšine známych prípadov z môjho okolia sa toto všetko končí skutočnosťou, že deti vyrastajú, presúvajú sa do mesta a ich rodičia zostávajú osamote s obrovským sídlom, o ktoré sa samy starajú, pre ktoré jednoducho nemajú silu.

hladina

Veľa závisí od zloženia rodiny, od veku a dokonca od charakteru ľudí. Takže vezmite napríklad rodinu pracujúceho otca a nepracujúcu mamičku, ktorá sedí doma s malým dieťaťom, prípadne s viacerými deťmi. V takomto prípade je vidiecka krajina príjemnou voľbou, jednak z pohľadu zdravia detí, jednak z pohľadu bezpečnosti detí.

Pozitívne, vnímajú pobyt na vidieku aj dôchodcovia, ktorí už nechodia do práce každý deň v meste, ale majú ešte dostatok energie a sily. Pre nich do určitého obdobia môže byť pobyt na vidieku príjemný a užitočný. Aj v danom prípade, ale skôr ako dom na trvalé bývanie, by som odporúčala prechodný domček. Byt v meste blízko lekára, či možnosti nákupu, by som nepredávala. Bude potrebný.
Ľudia na voľnej nohe, umelci, alebo ľudí s plánom častej návštevy vidieka by nemali váhať. Domček na vidieku je jednak dobrou investíciou, jednak sa dá očakávať, že ho dostatočne využijú.