Menu

Dieťa- učiteľ

Človek nežije izolovane od okolitého sveta a preto je nútený ako tvor spoločenský  sa naučiť vzchádzať s ľuďmi okolo seba.porada.jpg
 
Pre jeho vzťahy v dospelom živote majú vplyv hlavne tieto počiatočné vzťahy :

  • Rodič- dieťa
  • Starí rodičia- dieťa
  • Súrodenec- dieťa
  • Učiteľ- dieťa

   Celkom isto priam nezastupiteľnú úlohu má vzťah s rodičmi. Je šťastím pre dieťa , ak má zodpovedných a milujúcich rodičov. Ich rolu žiaľ niekedy musia brať na vlastné bedrá starí rodičia. Niekedy rolu rodiča suplujú súrodenci. Ani  to nie je najhorším riešením. Horšie je, ak dieťa nemá nikoho.
Nikto nepochybuje o tom,  že prvý učiteľ je tiež dôležitý. Jeho úloha je prirodzene celkom odlišná od úlohy rodiča, ale je tiež podstatnou.
Koľko ľudí si spomína na svoju prvú pani učiteľku ?  Mám pocit, že drvivá väčšina. Návšteva školy je totiž veľkým krokom v živote človeka. Všetci si to preto pamätáme.
Ak sme mali šťastie na láskavú, chápajúcu osobu, tak si na toto obdobie veru spomíname ešte radšej.
Prečo je to dôležité ? Od tohto vzťahu totiž často závisí záujem dieťaťa o vzdelávanie ako také .
Dobrý učiteľ je vzorom pre dieťa a veru množstvo prváčikov majúcich skvelú pani učiteľku by v danej chvíli túžilo byť učiteľom .
Kde sa to stráca ? Prečo je teda učiteľov málo ? Zaiste nie všade- hlavne na západe krajiny.  Čo je príčinou ?děti u tabule.png
Plat asi nie- nastupujúci učiteľ dostane cez 1000€. Slušné , preto na východe krajiny nemajú s obsadzovaním miest učiteľov problém. Takýto plat má veru na východe republiky často riadiaci pracovník  pred odchodom do dôchodku!
 Každá doba mala vznikajúcich učiteľov aj tých druhých. Bez ohľadu na výšku platu ! Tak tomu je aj dnes. Nie peniaze sú určujúcim faktorom pri vytváraní si vzťahu k žiakom. S tým hádam každý musí súhlasiť.
Peniaze nedajú učiteľom úctu žiaka a rodiča. Toto si musia zaslúžiť veru iba prácou.