Menu

Bitcoin nie je ničím krytý

Na tento bod musíme odpovedať otázkou typu: čím je krytý súčasný finančný systém? Nie je to triviálna otázka a diskutuje sa o nej už desiatky rokov v komunite ekonómov, pričom vznikajú rôzne názorové tábory. Kedysi boli peniaze kryté ekvivalentným množstvom zlata, a takýmto peniazom sa hovorilo komoditné peniaze. Zlato bolo tisícky rokov peniazmi, pričom plnilo všetky potrebné charakteristiky peňazí, či už z fyzikálneho hľadiska alebo z hľadiska očakávaní, ktoré ľudia voči nim majú.

bitocin.jpg

Neskôr vznikli aj terajšie národné meny- nazývane FIAT peniaze
A dôležité je poznamenať, že ich obeh bol a aj je vynútený štátom, avšak akceptovateľný pre obyvateľstvo. V súčasnosti máme FIAT peniaze kryté dlhom (za ktorým stojí nejaká ekonomická aktivita, výroba obuvi, pečenie rožkov atď.). To znamená, že súčasné národné meny (teda aj to čo vydáva centrálna banka) sú kryté ekonomickou činnosťou, ktorá sa má vykonať v budúcnosti. Centrálna banka a komerčné banky následne manažujú dlhové vzťahy v ekonomike. Či úspešne alebo neúspešne, to ukazuje inflácia.
Naopak Bitcoin nie je krytý budúcou činnosťou alebo dlhom
Či bude možné v ňom úrok (ako nositeľa informácie v dlhovej výmene) v nejakej podobe uchopiť je rovnako otázne. Bitcoin držia jeho vlastnosti, ako je decentralizácia, transparentnosť, odolnosť voči inflácii alebo anonymita, za ktorými stoja ťažiari so svojimi zariadeniami. Práve od toho ako sú tieto vlastnosti udržované záleží to, ako si ľudia a investori jeho hodnotu cenia. Čo v preklade znamená, že cena Bitcoinu záleží od dopytu po ňom.

drobné mince.jpg

Bitcoin je digitálne zlato či peniaze
Bitcoin nespĺňa charakteristiky peňazí. Dokážete ním platiť, avšak väčšinou sa používa len ako transakčná mena s rýchlym prebehnutím platby (využiteľné napríklad pri cezhraničných prevodoch). Rovnako sa jeho cena pri platení prepočítava na základe kurzu rovno na národnú menu, ako dolár či euro. Niektorí ho vidia ako úložisko hodnoty a prirovnávajú k digitálnemu zlatu, avšak je to rovnako otázka do diskusie, keďže Bitcoin nespĺňa jednu zásadnú vlastnosť zlata, a to relatívnu vzácnosť. Bitcoin má dopredu dané množstvo a je nastavený deflačne. Naopak zlato v prípade potreby je možné ťažiť ďalej a pracovať technológiách, ktorými sa dá dostať k ďalšiemu zlatu.